Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Niniejsza książka jest wynikiem badań naukowych przeprowadzonych w Katedrze Procesu Zarządzania, dotyczących problemów diagnozy oraz projektowania systemów zarządzania przedsiębiorstwami. Oprócz teoretycznej prezentacji problemu, Autorzy zamieścili przykłady zastosowania w różnych aspektach zarządzania przedsiębiorstwami, firmami usługowymi, a także urzędami administracji samorządowej.

Książka może stanowić zatem zarówno przewodnik dla praktyków, jak i podręcznik dla studentów. Zawarte w niej informacje w znaczący sposób uzupełniają dorobek w zakresie nauk o zarządzaniu.

Informacje o Autorach

Katedra Procesu Zarządzania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie powstała w 1992 r. w wyniku podziału Instytutu Organizacji i Zarządzania. Jednak historia nauczania zarządzania na tej Uczelni sięga 1927 r., kiedy to pierwszy wykład o organizacji pracy wygłosił dr Aleksander Rothert.

Pracownicy Katedry Procesu Zarządzania prowadzą badania związane z różnymi aspektami zarządzania, w tym dotyczące: podejścia procesowego, systemów zarządzania, bezpieczeństwa strategicznego i operacyjnego organizacji, badań i rozwoju, zarządzania projektami, struktur organizacyjnych, outsourcingu, zasobów ludzkich, a także corporate government.

Więcej informacji o Katedrze Procesu Zarządzania oraz jej pracownikach Czytelnik znajdzie na stronie http://kpz.uek.krakow.pl.

 

Informacje o wydaniu

  • ISBN: 978-83-931128-0-7
  • Seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania
  • Liczba stron: 476, rysunków: 58, tabel: 124