Zarządzanie portfelem projektów w organizacji. Koncepcje i kierunki badań

12 lutego 2018 r.

Celem niniejszej monografii jest przegląd, analiza i ocena koncepcji zarządzania portfelem projektów w organizacji. Podejście portfelowe do zarządzania projektami lokuje omawianą problematykę w dziedzinie zarządzania strategicznego. Motywem przewodnim rozważań jest przyjęcie tezy o rosnącym znaczeniu projektów w kształtowaniu oraz implementacji strategii współczesnych organizacji...

Więcej informacji...

Współczesne trendy w zarządzaniu projektami

30 września 2016 r.

Niniejsza publikacja została poświęcona zmianom jakie zachodzą w koncepcji i praktyce zarządzania projektami w Polsce i na świecie. Zarządzanie projektami wkracza do co raz większej liczby przedsiębiorstw i urzędów. Obecnie trudno jest wyobrazić...

Więcej informacji...

Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie

Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie

23 listopada 2015 r.

Monografia stanowi zasadniczy efekt realizacji - przez zespół złożony z pracowników naukowo-badawczych
Katedry Procesu Zarządzania - projektu badawczego pt. Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie, sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie...

Więcej informacji...

Współczesne trendy w outsourcingu

Współczesne trendy w outsourcingu

23 listopada 2015 r.

Niniejsza publikacja została poświęcona zmianom jakie zachodzą w koncepcji i praktyce outsourcingu w Polsce i na świecie. Outsourcing staje się coraz popularniejszym narzędziem usprawniania i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Publikacja może stanowić wartościowe źródło informacji nie tylko dla studentów uczelni ekonomicznych, ale także przewodnik dla menedżerów i pracowników urzędów samorządowych.

Więcej informacji...

Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych

Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych

23 listopada 2015 r.

Opracowanie to jest efektem konferencji „Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych” (www.nawne.pl) zorganizowanej przez Koło Naukowe Analizy Danych, przy współpracy z Kołem Naukowym Procesu Zarządzania oraz Kołem Naukowym Controllingu i Finansów. Wszystkie trzy koła działają na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Koło Naukowe Analizy Danych działa od 2009 roku przy Katedrze Ekonometrii i Badań Operacyjnych oraz Katedrze Statystyki UEK. Wspomniana konferencja organizowana jest po raz czwarty pod patronatem Rektora UEK, Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystyki Oddziału PAN w Krakowie oraz Polskiego Towarzystwa Statystycznego. W roku bieżącym została również objęta patronatem Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów oraz Narodowego Banku Polskiego.

Więcej informacji...

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie książki wydane przez wydawnictwo Mfiles.pl są dostępne za pośrednictwem Google Books (także do pobrania w formacie PDF), a także za darmo w sklepie Google Play (dla urządzeń Android).

W celu pobrania PDF, wyszukaj tytuł książki na Google Books, kliknij ikonę "trybik" i wybierz opcję "Pobierz PDF".