Metody badania i modele rozwoju organizacji

Metody badania i modele rozwoju organizacji

27 września 2012 r.

Książka podejmuje problematykę metod badania oraz modeli rozwoju współczesnych organizacji. Szczególną uwagę poświęcono problemom zarządzania wiedzą i informacjami, systemom wczesnego ostrzegania, zastosowaniom podejścia procesowego oraz koncepcjom doskonalenia jakości.

Więcej informacji...

Determinanty potencjału rozwoju organizacji

Determinanty potencjału rozwoju organizacji

27 września 2012 r.

Książka jest poświęcona problematyce czynników decydujących o potencjale rozwojowym organizacji. Szczególną uwagę poświęcono problemom doskonalenia procesu zarządzania rozwojem organizacji, podnoszenia poziomu innowacyjności, usprawniania procesów pracy i zwiększania kompetencji personelu

Więcej informacji...

Strategie rozwoju organizacji

Strategie rozwoju organizacji

27 września 2012 r.

Prezentowana książka poświęcona jest problematyce formułowania i wdrażania strategii we współczesnych organizacjach. W publikacji zaakcentowane zostały uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne działalności, wpływające na strategie różnych typów organizacji, a także koncepcje umożliwiające przetrwanie i długookresowy rozwój.

Więcej informacji...

Współczesne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania organizacjami

1 maja 2012 r.

Tematyka książki koncentruje się na trzech grupach zagadnień. Grupa pierwsza obejmuje problematykę zintegrowanych systemów zarządzania budowanych w oparciu o wymagania norm ISO. Druga grupa zagadnień dotyczy doskonalenia organizacji z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów informatycznych. Trzecia grupa zagadnień przedstawionych w niniejszej książce dotyczy narzędzi wspomagających zarządzanie w obszarze obsługi klienta.

Więcej informacji...

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

14 grudnia 2011 r.

Dziś możemy się pochwalić kolejną publikacją - książką: Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem pod redakcją A. Stabryły.

Prezentowana publikacja zawiera sześć rozdziałów, będących wybranymi koncepcjami i rozwiązaniami w dziedzinie badania i doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

Więcej informacji...

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie książki wydane przez wydawnictwo Mfiles.pl są dostępne za pośrednictwem Google Books (także do pobrania w formacie PDF), a także za darmo w sklepie Google Play (dla urządzeń Android).

W celu pobrania PDF, wyszukaj tytuł książki na Google Books, kliknij ikonę "trybik" i wybierz opcję "Pobierz PDF".