Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły

Fragmenty z przedmowy autorstwa prof. dr hab. Henryka Bienioka:

Jestem prawdziwie zaszczycony tym, że mogę zarekomendować i przedstawić do dyskusji wspaniały dorobek Pana Profesora Adama Stabryły, profesora zwyczajnego, a jednocześnie mojego najserdeczniejszego Przyjaciela i Kolegi.

Determinanty potencjału rozwoju organizacji

Książka jest poświęcona problematyce czynników decydujących o potencjale rozwojowym organizacji. Szczególną uwagę poświęcono problemom doskonalenia procesu zarządzania rozwojem organizacji, podnoszenia poziomu innowacyjności, usprawniania procesów pracy i zwiększania kompetencji personelu

Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji teoretycznych i metodologicznych w wymienionych obszarach, a także pokazanie ich praktycznego zastosowania w przedsiębiorstwach, firmach usługowych, urzędach i innych instytucjach.

Strategie rozwoju organizacji

Prezentowana książka poświęcona jest problematyce formułowania i wdrażania strategii we współczesnych organizacjach. W publikacji zaakcentowane zostały uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne działalności, wpływające na strategie różnych typów organizacji, a także koncepcje umożliwiające przetrwanie i długookresowy rozwój.

Metody badania i modele rozwoju organizacji

Książka podejmuje problematykę metod badania oraz modeli rozwoju współczesnych organizacji. Szczególną uwagę poświęcono problemom zarządzania wiedzą i informacjami, systemom wczesnego ostrzegania, zastosowaniom podejścia procesowego oraz koncepcjom doskonalenia jakości.

Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji teoretycznych i metodologicznych w wymienionych obszarach, a także pokazanie ich praktycznego zastosowania w przedsiębiorstwach, firmach usługowych, urzędach i innych instytucjach.

The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society

The publication is composed of 16 chapters which present selected concepts and solutions in the area of organizational development. Some of the chapters focus on methodological issues, while the others discuss the empirical aspects of the analysed problem. However, special attention is given to the opportunities for and barriers to organizational development in the information society. The discussed concepts can be considered both by management theoreticians and the management practitioners who strive to improve and develop their organizations.

Subskrybuj