Managing Organizations in the Information Society

Managing Organizations in the Information Society

16 września 2014 r.

This publication presents the strategies for managing organizations in the information society. In the conditions of rapid changes in economic environment it is necessary to seek new opportunities for the organization’s development and improvement. The proven methods for ensuring sustained growth turn out to be ineffective in the new information society. Therefore it is important to adapt strategies of organizations to changing requirements and conditions.

Więcej informacji...

Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły

Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły

16 września 2014 r.

Książka została podzielona na dwie części. Pierwsza zawiera opracowania napisane przez znakomitych współczesnych, polskich przedstawicieli nauk o zarządzaniu, którzy doskonale znają i wysoko cenią dorobek Profesora Adama Stabryły. Druga część książki składa się z opracowań napisanych przez byłych uczniów i doktorantów Profesora, z których niektórzy są już dzisiaj samodzielnymi profesorami, a inni pozostają nadal członkami Jego zespołu.

Więcej informacji...

Metody i techniki diagnozowania w doskonaleniu organizacji

Metody i techniki diagnozowania w doskonaleniu organizacji

30 grudnia 2013 r.

Stale zmieniające się otoczenie wymaga od przedsiębiorstw ciągłego dostosowywania się do nowych warunków. Obejmuje to zarówno wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług, jak i doskonalenie samej organizacji.

Więcej informacji...

Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw

Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw

9 września 2013 r.

Prezentowana książka poświęcona jest problematyce kształtowania podstaw do rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa. W publikacji zostały podkreślone zagadnienia predyspozycji i postaw pracowników i kierownictwa, negocjacji rynkowych, innowacyjności, kształtowania konkurencyjności, a także szeroko rozumianej kontroli wyników działalności.

Więcej informacji...

The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society

The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society

27 września 2012 r.

The publication is composed of 16 chapters which present selected concepts and solutions in the area of organizational development. Some of the chapters focus on methodological issues, while the others discuss the empirical aspects of the analysed problem. However, special attention is given to the opportunities for and barriers to organizational development in the information society. The discussed concepts can be considered both by management theoreticians and the management practitioners who strive to improve and develop their organizations.

Więcej informacji...

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie książki wydane przez wydawnictwo Mfiles.pl są dostępne za pośrednictwem Google Books (także do pobrania w formacie PDF), a także za darmo w sklepie Google Play (dla urządzeń Android).

W celu pobrania PDF, wyszukaj tytuł książki na Google Books, kliknij ikonę "trybik" i wybierz opcję "Pobierz PDF".