Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Problematyka badania i doskonalenia systemów zarządzania pierwotnie była osadzona w klasycznej szkole zarządzania, natomiast w późniejszym okresie swego rozwoju bardzo silnie ciążyła w kierunku teorii systemów oraz metodologii modelowania statystyczno-matematycznego.

Współcześnie nastąpił rozwój badań w zakresie analizy i projektowania systemów zarządzania, ukierunkowany na różnorodne dziedziny działalności praktycznej. Przykładami tych dziedzin są m. in.: sfera B+R, zarządzanie projektami, planowanie strategiczne, logistyka i działalność operacyjna, inwestycje, zasoby ludzkie, finanse i rachunkowość, procesy administracyjno-biurowe, procesy technologiczne, marketing. Dla tych dziedzin teoria i praktyka wypracowały określone modele i programy komputerowe systemów zarządzania.

Prezentowana publikacja zawiera sześć rozdziałów, będących wybranymi koncepcjami i rozwiązaniami w dziedzinie badania i doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem.
 

 

Informacje o wydaniu

  • ISBN: 978-83-931128-5-2
  • Seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania
  • Liczba stron: 192, rysunków: 10, tabel: 42