Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw

Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw

Prezentowana książka poświęcona jest problematyce kształtowania podstaw do rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa. W publikacji zostały podkreślone zagadnienia predyspozycji i postaw pracowników i kierownictwa, negocjacji rynkowych, innowacyjności, kształtowania konkurencyjności, a także szeroko rozumianej kontroli wyników działalności.

Przetrwanie i rozwój współczesnych przedsiębiorstw uzależniony jest od zdolności do szybkiego dostosowania się do coraz szybszych zmian zachodzących w otoczeniu. Nowe warunki mogą skutkować nie tylko korektami w dotychczasowych działaniach, ale w skrajnych przypadkach także całkowitą zmianą profilu działalności.

Niniejsza książka jest adresowana do menedżerów oraz studentów uczelni o profilu ekonomicznym. Dla menedżerów może ona stanowić inspirację w działaniach podejmowanych na rzecz tworzenia stabilnych podstaw do rozwoju kierowanych przez nich przedsiębiorstw. Z punktu widzenia studentów treść książki stanowi rozwinięcie wybranych zagadnień z zakresu zarządzania. Lektura może także być zarówno interesującą podstawą do dalszych dociekań teoretycznych, jak również może być potraktowana jako punkt wyjścia do pogłębionych badań empirycznych, dotyczących ukształtowania warunków do przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa.

Książka jest efektem konferencji zorganizowanej przez Koło Naukowe Procesu Zarządzania.


 

Informacje o wydaniu

  • ISBN: 978-83-935104-1-2
  • Liczba stron: 176, rysunków: 11, tabel: 29