Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych

Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych

23 stycznia 2015 r.

Niniejsza książka poświęcona jest problematyce wykorzystania różnorodnych narzędzi analitycznych w szeroko rozumianych naukach ekonomicznych. Publikacja podejmuje tematykę wykorzystania metod statystycznych w zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu finansami, marketingu, a także analizach różnorodnych zjawisk makroekonomicznych i społecznych...

Więcej informacji...

Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

2 stycznia 2015 r.

Projektowanie systemów organizacyjnych jest tą dziedziną ludzkiej aktywności, w której związki miedzy teorią i praktyką są szczególnie wyraźne. Praktykę projektowania systemów organizacyjnych można rozpatrywać zarówno w aspekcie behawioralnym, jak i aplikacyjnym...

Więcej informacji...

Współczesne problemy zarządzania organizacjami

Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym

31 grudnia 2014 r.

Niniejsza książka poświęcona jest prezentacji wybranych, współczesnych problemów związanych z zarządzaniem organizacjami. W opracowaniu przedstawione zostały aktualne podejścia, metody i narzędzia, których zastosowanie ma ułatwić zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wpływać na zwiększenie efektywności działania innych organizacji, które nie są nastawione na wypracowanie zysku.

Więcej informacji...

Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym

Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym

16 września 2014 r.

Niniejsza książka poświęcona została problemom zarządzania organizacjami z uwzględnieniem zmian, które możemy obserwować w otoczeniu, a które spowodowane są rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Na przestrzeni ostatnich lat warunki prowadzenia działalności gospodarczej znacząco zmieniają się, szczególnie tam, gdzie rośnie znaczenie technologii informacyjnych, szybkiego obiegu informacji czy nowych form interakcji z klientami.

Więcej informacji...

Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym

Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym

16 września 2014 r.

Niniejsza publikacja poświęcona jest problematyce kształtowania i wdrażania strategii determinujących niezakłócone funkcjonowanie oraz rozwój różnych typów organizacji. W książce przedstawiono szeroki zakres uwarunkowań przetrwania i rozwoju, związanych z dostosowaniem do zmieniających się warunków w otoczeniu.

Więcej informacji...

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie książki wydane przez wydawnictwo Mfiles.pl są dostępne za pośrednictwem Google Books (także do pobrania w formacie PDF), a także za darmo w sklepie Google Play (dla urządzeń Android).

W celu pobrania PDF, wyszukaj tytuł książki na Google Books, kliknij ikonę "trybik" i wybierz opcję "Pobierz PDF".