Współczesne problemy zarządzania organizacjami

Współczesne problemy zarządzania organizacjami

Niniejsza książka poświęcona jest prezentacji wybranych, współczesnych problemów związanych z zarządzaniem organizacjami. W opracowaniu przedstawione zostały aktualne podejścia, metody i narzędzia, których zastosowanie ma ułatwić zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wpływać na zwiększenie efektywności działania innych organizacji, które nie są nastawione na wypracowanie zysku.

Podjęta w publikacji problematyka odzwierciedla aktualne kierunki badawcze, dotyczące zagadnień ujętych w poszczególnych rozdziałach. Przedstawione są zarówno rozważania teoretyczne, do których podstawę stanowią studia literatury przedmiotu, jak również doświadczenia praktyczne, będące efektem przeprowadzonych badań.

Książka jest przeznaczona zarówno dla kierownictwa różnych typów organizacji, jak również dla studentów uczelni o profilu ekonomicznym. Dla kierownictwa treść zawarta w publikacji może stanowić podstawę do rozwijania działań na rzecz tworzenia stabilnych podstaw do wzmacniania pozycji organizacji w ich otoczeniu. Dla studentów natomiast książka jest rozwinięciem wybranych zagadnień z zakresu zarządzania. Lektura może także stanowić punkt wyjścia zarówno dalszych badań teoretycznych, jak również empirycznych, dotyczących uwarunkowań zastosowania ujętych podejść, metod i narzędzi, zależnie od charakteru działalności organizacji oraz warunków w jej otoczeniu.

  


Informacje o wydaniu

  • ISBN: 978-83-935104-7-4
  • Liczba stron: 240