Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum

Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum

Książka „Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum” przedstawia zasady funkcjonowania zespołów projektowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji ich członków wymaganych do prawidłowego działania w ramach tej najbardziej popularnej z metod zwinnych (agile). W monografii szczegółowo przedstawiono podstawy teoretyczne i praktyczne metody Scrum, bazując na oryginalnych pracach jej twórców: K. Schwabera i J. Sutherlanda. Zagadnienie kompetencji samoorganizujących się członków zespołów scrumowych zaprezentowano na bazie obecnego stanu wiedzy o tej złożonej i rzadko badanej koncepcji zarządzania.

 

 

Autorzy

Marek Ćwiklicki – doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; pracownik naukowy Katedry Metod Organizacji i Zarządzania UEK. Współpracuje z instytucjami doradczo-szkoleniowymi w zakresie projektów racjonalizatorskich oraz wdrażania metod zarządzania w organizacjach. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.
Marek Jabłoński – doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego; adiunkt w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania UEK. W 2009 r. wydał książkę pt. „Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się. Metody doskonalenia i rozwoju”.
Tomasz Włodarek – kierownik zespołów programistycznych, entuzjasta i orędownik lekkich metodyk, trener i coach Scrum, Kanban i Extreme Programming, niezależny konsultant, właściciel firmy szkoleniowej. Posiada 13-letnie doświadczenie w branży produkcji oprogramowania zdobyte w firmach Optimus Nexus, Motorola oraz Sabre Holdings. Więcej informacji na stronie www.tomaszwlodarek.pl.

 

Fragment recenzji

„Niniejsza monografia zalicza się (…) do pionierskich na gruncie krajowym i wciąż jednych z nielicznych na świecie badań empirycznych ukierunkowanych na: identyfikację stopnia wykorzystania metody Scrum i samoorganizacji w zarządzaniu projektami oraz identyfikację kompetencji pracowniczych w samoorganizacji wraz z określeniem metodyki ich rozwoju. Wysoko także oceniam – zweryfikowane w toku przeprowadzonych badań – autorskie propozycje dotyczące samoorganizacji i metody Scrum w zarządzaniu projektami”.
Prof. UEK dr hab. Janusz Czekaj