Zarządzanie portfelem projektów w organizacji. Koncepcje i kierunki badań

Celem niniejszej monografii jest przegląd, analiza i ocena koncepcji zarządzania portfelem projektów w organizacji. Podejście portfelowe do zarządzania projektami lokuje omawianą problematykę w dziedzinie zarządzania strategicznego. Motywem przewodnim rozważań jest przyjęcie tezy o rosnącym znaczeniu projektów w kształtowaniu oraz implementacji strategii współczesnych organizacji. Książka zawiera trzynaście rozdziałów, które zostały zgrupowane w trzech częściach zatytułowanych: koncepcje, metody oraz zastosowania.

Współczesne trendy w zarządzaniu projektami

Niniejsza publikacja została poświęcona zmianom jakie zachodzą w koncepcji i praktyce zarządzania projektami w Polsce i na świecie. Zarządzanie projektami wkracza do co raz większej liczby przedsiębiorstw i urzędów. Obecnie trudno jest wyobrazić sobie efektywnego wykorzystania środków unijnych, świadomego rozwijania firmy czy też wprowadzania nowych produktów na rynek, bez znajomości chociażby podstaw zarządzania projektami.

Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych

Opracowanie to jest efektem konferencji „Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych” (www.nawne.pl) zorganizowanej przez Koło Naukowe Analizy Danych, przy współpracy z Kołem Naukowym Procesu Zarządzania oraz Kołem Naukowym Controllingu i Finansów. Wszystkie trzy koła działają na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Koło Naukowe Analizy Danych działa od 2009 roku przy Katedrze Ekonometrii i Badań Operacyjnych oraz Katedrze Statystyki UEK.

Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie

Monografia stanowi zasadniczy efekt realizacji - przez zespół złożony z pracowników naukowo-badawczych Katedry Procesu Zarządzania - projektu badawczego pt. Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie, sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem tego projektu była identyfikacja i charakterystyka najważniejszych zagadnień i narzędzi metodycznych zarządzania relacjami w czterech obszarach działalności firmy, tj.

Współczesne trendy w outsourcingu

Niniejsza publikacja została poświęcona zmianom jakie zachodzą w koncepcji i praktyce outsourcingu w Polsce i na świecie. Outsourcing staje się coraz popularniejszym narzędziem usprawniania i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Publikacja może stanowić wartościowe źródło informacji nie tylko dla studentów uczelni ekonomicznych, ale także przewodnik dla menedżerów i pracowników urzędów samorządowych.
Subskrybuj