Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych

Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych

Opracowanie to jest efektem konferencji „Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych” (www.nawne.pl) zorganizowanej przez Koło Naukowe Analizy Danych, przy współpracy z Kołem Naukowym Procesu Zarządzania oraz Kołem Naukowym Controllingu i Finansów. Wszystkie trzy koła działają na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Koło Naukowe Analizy Danych działa od 2009 roku przy Katedrze Ekonometrii i Badań Operacyjnych oraz Katedrze Statystyki UEK. Wspomniana konferencja organizowana jest po raz czwarty pod patronatem Rektora UEK, Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystyki Oddziału PAN w Krakowie oraz Polskiego Towarzystwa Statystycznego. W roku bieżącym została również objęta patronatem Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów oraz Narodowego Banku Polskiego.

  

 

Informacje o wydaniu

 

  • ISBN: 978-83-941408-0-9
  • Liczba stron: 296