Współczesne trendy w zarządzaniu projektami

Współczesne trendy w zarządzaniu projektami

Niniejsza publikacja została poświęcona zmianom jakie zachodzą w koncepcji i praktyce zarządzania projektami w Polsce i na świecie. Zarządzanie projektami wkracza do co raz większej liczby przedsiębiorstw i urzędów. Obecnie trudno jest wyobrazić sobie efektywnego wykorzystania środków unijnych, świadomego rozwijania firmy czy też wprowadzania nowych produktów na rynek, bez znajomości chociażby podstaw zarządzania projektami.

Przedstawioną w niniejszej publikacji problematykę, odzwierciedlającą aktualne kierunki badawcze, dotyczące wyróżnionych zagadnień, można zasadniczo podzielić na trzy grupy. W każdej z nich przedstawione są rozważania teoretyczne, dla których podstawą jest analiza dorobku literaturowego, ale także doświadczenia empiryczne, będące wynikiem przeprowadzonych badań.

  


Informacje o wydaniu

  • ISBN: 978-83-941408-3-0
  • Liczba stron: 232