Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum

25 października 2010 r.

Ukazała się kolejna książka wydana przez Mfiles.pl: Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum autorstwa M. Ćwiklickiego, M. Jabłońskiego oraz T. Włodarka.

Książka przedstawia zasady funkcjonowania zespołów projektowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji ich członków wymaganych do prawidłowego działania w ramach tej najbardziej popularnej z metod zwinnych (agile).

Więcej informacji...

Systemy controllingu, monitoringu i audytu

Systemy controllingu, monitoringu i audytu

14 września 2010 r.

Niniejsza książka podejmuje problematykę metodologii badań w różnych formach szeroko pojmowanego procesu kontroli. Proces ten stanowi zwornik controllingu, monitoringu i audytu. Kontrola w zarządzaniu przedsiębiorstwami, ale także sektorem publicznym, ma spełniać funkcję korygującą i regulacyjną, w związku z ewentualnymi zakłóceniami, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań.

Więcej informacji...

Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem

Systemy controllingu, monitoringu i audytu

14 września 2010 r.

Książka jest poświęcona problematyce metodologii zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Publikacja została pomyślana jako wybór zagadnień podstawowych z całego bardzo rozległego systemu wiedzy nauk o zarządzaniu. W opracowaniu są zawarte różne ujęcia modelowe oraz metody i procedury badawcze z zakresu zarządzania strategicznego, rozwoju przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem i in.

Więcej informacji...

Zarządzanie w kryzysie

Systemy controllingu, monitoringu i audytu

14 września 2010 r.

Zarządzanie w kryzysie to książka przeznaczona dla menedżerów zmagających się na co dzień z sytuacjami kryzysowymi, a także dla badaczy analizujących przyczyny powstawania kryzysów i sposoby radzenia sobie z nimi.

Więcej informacji...

Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem

8 lipca 2010 r.

Właśnie ukazała się książka Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem napisana przez pracowników Katedry Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod redakcją Prof. dr hab. Adam Stabryły.

Więcej informacji...

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie książki wydane przez wydawnictwo Mfiles.pl są dostępne za pośrednictwem Google Books (także do pobrania w formacie PDF), a także za darmo w sklepie Google Play (dla urządzeń Android).

W celu pobrania PDF, wyszukaj tytuł książki na Google Books, kliknij ikonę "trybik" i wybierz opcję "Pobierz PDF".