Współczesne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania organizacjami

Współczesne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania organizacjami

Problematyka doskonalenia systemów zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach stanowi obiekt zainteresowania zarówno teoretyków jak i praktyków. Wynika to z faktu, iż systemy te decydują o skuteczności działań pracowników i efektywności przedsiębiorstw w dynamicznie rozwijającej się globalnej gospodarce. Doskonalenie systemów zarządzania obejmuje szeroki wachlarz zagadnień: od podejść całościowych (zintegrowanych) po zagadnienia koncentrujące się na wybranych instrumentach i narzędziach lub wąsko zdefiniowanych obszarach działalności.

Tematyka książki koncentruje się na trzech grupach zagadnień. Grupa pierwsza obejmuje problematykę zintegrowanych systemów zarządzania budowanych w oparciu o wymagania norm ISO. Druga grupa zagadnień dotyczy doskonalenia organizacji z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów informatycznych. Trzecia grupa zagadnień przedstawionych w niniejszej książce dotyczy narzędzi wspomagających zarządzanie w obszarze obsługi klienta. Właściwe podejście do klienta jest kluczowym czynnikiem sukcesu w każdej organizacji, dlatego też zastosowanie właściwych narzędzi w tym obszarze ma istotne znaczenie dla kierownictwa.

Książka niniejsza adresowana jest głównie do menedżerów średniego i wyższego szczebla przedsiębiorstw różnych branż, gdyż przedstawione w niej narzędzia. Drugą grupę odbiorców stanowią studenci uczelni o profilu ekonomicznym.

Autorzy artykułów są studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Książka jest efektem konferencji zorganizowanej przez Koło Naukowe Procesu Zarządzania.

 

Informacje o wydaniu

  • ISBN: 978-83-931128-6-9
  • Liczba stron: 110, rysunków: 17, tabel: 20