Zarządzanie w kryzysie

Zarządzanie w kryzysie

Zarządzanie w kryzysie to książka przeznaczona dla menedżerów zmagających się na co dzień z sytuacjami kryzysowymi, a także dla badaczy analizujących przyczyny powstawania kryzysów i sposoby radzenia sobie z nimi.

Książka została podzielona na cztery części, które pokazują kryzys z różnych perspektyw. Pierwsza część poświęcona została analizie źródeł kryzysu, druga – znaczeniu zasobów ludzkich, trzecia – przykładom radzenia sobie z kryzysem, a ostatnia – problemom komunikacji.

Książka jest częścią cyklu publikacji poświęconych zmianom w organizacjach spowodowanym kryzysem.

 

Informacje o wydaniu

  • ISBN: 978-83-931128-2-1
  • Seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania
  • Liczba stron: 238, rysunków: 30, tabel: 12

Errata

  • Przypis 1 na stronie 155 powinien brzmieć: „Dr Robert Stanisławski jest pracownikiem Politechniki Łódzkiej, a dr Renata Lisowska – Uniwersytetu Łódzkiego”.