Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem

Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem

Książka jest poświęcona problematyce metodologii zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Publikacja została pomyślana jako wybór zagadnień podstawowych z całego bardzo rozległego systemu wiedzy nauk o zarządzaniu. W opracowaniu są zawarte różne ujęcia modelowe oraz metody i procedury badawcze z zakresu zarządzania strategicznego, rozwoju przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem i in.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie różnorodnych koncepcji teoretycznych i metodologicznych zarządzania organizacjami, jak również dokonanie przeglądu doświadczeń i wdrożeń, w związku z doskonaleniem procesów zarządzania, podnoszeniem poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, usprawnieniem procesów pracy.

Książka jest częścią cyklu publikacji poświęconych zmianom w organizacjach spowodowanym kryzysem.

Informacje o wydaniu

  • ISBN: 978-83-931128-3-8
  • Seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania
  • Liczba stron: 272, rysunków: 31, tabel: 48