Systemy controllingu, monitoringu i audytu

Systemy controllingu, monitoringu i audytu

Niniejsza książka podejmuje problematykę metodologii badań w różnych formach szeroko pojmowanego procesu kontroli. Proces ten stanowi zwornik controllingu, monitoringu i audytu. Kontrola w zarządzaniu przedsiębiorstwami, ale także sektorem publicznym, ma spełniać funkcję korygującą i regulacyjną, w związku z ewentualnymi zakłóceniami, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań.

W uniwersalnym rozumowaniu kontrola jest przede wszystkim postępowaniem diagnostycznym, które z jednej strony ma ujawnić niesprawności funkcjonowania i błędy w zarządzaniu organizacją, z drugiej zaś ma wskazywać sposoby eliminowania tych negatywnych zjawisk lub zabezpieczenia się przed nimi.

Książka jest częścią cyklu publikacji poświęconych zmianom w organizacjach spowodowanym kryzysem. 

Informacje o wydaniu

  • ISBN: 978-83-931128-1-4
  • Seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania
  • Liczba stron: 238, rysunków: 51, tabel: 31