Metody i techniki diagnozowania w doskonaleniu organizacji

Metody i techniki diagnozowania w doskonaleniu organizacji
Stale zmieniające się otoczenie wymaga od przedsiębiorstw ciągłego dostosowywania się do nowych warunków. Obejmuje to zarówno wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług, jak i doskonalenie samej organizacji. Doskonalenie nie może być skutecznie prowadzone bez wcześniejszego przeprowadzenia diagnozy stanu przedsiębiorstwa i jego poszczególnych systemów. Tematyka niniejszej publikacji jest związana z metodami i technikami diagnozowania, ze szczególnym uwzględnieniem metod oceny ekonomicznej i finansowej.

Książka ma niewątpliwy walor praktyczny. Może dostarczyć wskazówek dla menedżerów poszukujących dróg doskonalenia ich organizacji. Jest jednocześnie materiałem, który może posłużyć do dalszych analiz i prac naukowych. Dlatego może być inspiracją dla studentów i pracowników nauki.

Książka jest efektem konferencji zorganizowanej przez Koło Naukowe Procesu Zarządzania, Koło Naukowe Controllingu i Finansów oraz Koło Naukowe Analizy Danych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Sponsorem konferencji było Capgemini.

 

Informacje o wydaniu

  • ISBN: 978-83-935104-2-9
  • Liczba stron: 214, rysunków: 34, tabel: 70