Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym

Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym
Przekazujemy w ręce czytelników kolejną książkę z serii Encyklopedia Zarządzania. W serii tej publikujemy teksty pisane przez czołowych polskich uczonych zajmujących się tematyką zarządzania. Szczególnym aspektem tej serii wydawniczej jest społeczeństwo informacyjne.

Niniejsza książka poświęcona została problemom zarządzania organizacjami z uwzględnieniem zmian, które możemy obserwować w otoczeniu, a które spowodowane są rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Na przestrzeni ostatnich lat warunki prowadzenia działalności gospodarczej znacząco zmieniają się, szczególnie tam, gdzie rośnie znaczenie technologii informacyjnych, szybkiego obiegu informacji czy nowych form interakcji z klientami.

Omówione w poszczególnych rozdziałach koncepcje, metody i wyniki badań mają znaczenie dla badaczy w obszarze nauk o zarządzaniu. Są one jednak również istotne dla praktyków, którzy chcą, aby zarządzane przez nich organizacje nie tylko przetrwały, ale i rozwijały się w społeczeństwie informacyjnym.

 

  

Errata

 • Strona 39, przypis 1:
  Jest: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
  Powinno być: Prof. dr hab. Maria Wanda Kopertyńska reprezentuje Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, natomiast dr Krystyna Kmiotek - Politechnikę Rzeszowską.
 • Strona 97, przypis 1:
  Jest: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
  Powinno być: Prof. dr hab. Maria Wanda Kopertyńska reprezentuje Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, natomiast dr Krystyna Kmiotek - Politechnikę Rzeszowską.

  

Informacje o wydaniu

 • ISBN: 978-83-935104-6-7
 • Liczba stron: 324