Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły

Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły
Fragmenty z przedmowy autorstwa prof. dr hab. Henryka Bienioka:

Jestem prawdziwie zaszczycony tym, że mogę zarekomendować i przedstawić do dyskusji wspaniały dorobek Pana Profesora Adama Stabryły, profesora zwyczajnego, a jednocześnie mojego najserdeczniejszego Przyjaciela i Kolegi.

My Przyjaciele, Koledzy i uczniowie chcielibyśmy w niniejszym opracowaniu przynajmniej krótko przypomnieć znaczące zasługi Profesora dla rozwoju nauk o zarządzaniu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie da się tego jednak zrobić w sposób wyczerpujący, z uwagi na ogrom i różnorodność dorobku naukowego Profesora.

Książka została podzielona na dwie części. Pierwsza zawiera opracowania napisane przez znakomitych współczesnych, polskich przedstawicieli nauk o zarządzaniu, którzy doskonale znają i wysoko cenią dorobek Profesora Adama Stabryły. Druga część książki składa się z opracowań napisanych przez byłych uczniów i doktorantów Profesora, z których niektórzy są już dzisiaj samodzielnymi profesorami, a inni pozostają nadal członkami Jego zespołu.

 

 

Informacje o wydaniu

  • ISBN: 978-83-935104-4-3
  • Liczba stron: 210