Metody badania i modele rozwoju organizacji

Metody badania i modele rozwoju organizacji

Książka podejmuje problematykę metod badania oraz modeli rozwoju współczesnych organizacji. Szczególną uwagę poświęcono problemom zarządzania wiedzą i informacjami, systemom wczesnego ostrzegania, zastosowaniom podejścia procesowego oraz koncepcjom doskonalenia jakości.

Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji teoretycznych i metodologicznych w wymienionych obszarach, a także pokazanie ich praktycznego zastosowania w przedsiębiorstwach, firmach usługowych, urzędach i innych instytucjach.

Książka została wydana z okazji 20-lecia istnienia Katedry Procesu Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
 

 

Informacje o wydaniu

  • ISBN: 978-83-931128-9-0
  • Liczba stron: 344, rysunków: 54, tabel: 60