Determinanty potencjału rozwoju organizacji

Determinanty potencjału rozwoju organizacji

Książka jest poświęcona problematyce czynników decydujących o potencjale rozwojowym organizacji. Szczególną uwagę poświęcono problemom doskonalenia procesu zarządzania rozwojem organizacji, podnoszenia poziomu innowacyjności, usprawniania procesów pracy i zwiększania kompetencji personelu

Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji teoretycznych i metodologicznych w wymienionych obszarach, a także pokazanie ich praktycznego zastosowania w przedsiębiorstwach, firmach usługowych, urzędach i innych instytucjach.

Książka została wydana z okazji 20-lecia istnienia Katedry Procesu Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 

Informacje o wydaniu

  • ISBN: 978-83-931128-8-3
  • Liczba stron: 334, rysunków: 42, tabel: 37

 

Errata

  • Przypis 1 ze str. 59 powinien brzmieć: "Autor reprezentuje AGH Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Referat przygotowano w ramach badań statutowych nr 11/11.200.243".