Strategie rozwoju organizacji

Strategie rozwoju organizacji

Prezentowana książka poświęcona jest problematyce formułowania i wdrażania strategii we współczesnych organizacjach. W publikacji zaakcentowane zostały uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne działalności, wpływające na strategie różnych typów organizacji, a także koncepcje umożliwiające przetrwanie i długookresowy rozwój.

Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji teoretycznych i metodologicznych, a także doświadczeń praktycznych w obszarach formułowania strategii oraz innowacyjności przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej.
Książka została wydana z okazji 20-lecia istnienia Katedry Procesu Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 

 

Informacje o wydaniu

  • ISBN: 978-83-931128-7-6
  • Liczba stron: 292, rysunków: 36, tabel: 51